home home

Pro bono


Latinský výraz „pro bono publico“ znamená aktivity konané ve veřejném zájmu, pro obecné blaho. Advokátní kancelář Jasanská & Co., vedena myšlenkou občanské odpovědnosti, poskytuje zdarma právní servis několika neziskovým organizacím a dalším institucím.

V současnosti tak úzce spolupracujeme s občanským sdružením Gemini o. s., programem Politeia a dalšími projekty Centra pro demokratické učení. Toto občanské sdružení se zabývá zájmovou činností pro děti a mládež, podporou škol pedagogickými projekty a pořádáním zážitkových kurzů pro dětské kolektivy. Hlavní myšlenka tohoto sdružení je výchova k občanství.

Finančně podporujeme Společnost pro Fair Trade, o. s. a obecně prospěšnou společnost Člověk v tísni.
Fair Trade (spravedlivý obchod) je způsob obchodu s drobnými pěstiteli. Cílem Fair Trade je dát možnost lidem z rozvojových zemí vymanit se vlastními silami z chudoby a žít důstojný život.
Společnost Člověk v tísni poskytuje informační a vzdělávací programy v rozvojových zemích, podporuje dodržování lidských práv a poskytuje humanitární a rozvojovou pomoc.

Fair Trade
Ladislava Jasanská je mimo jiné členkou Rotary klubu Prague International. Rotary je celosvětovou organizací vedoucích osobností z podnikatelských a odborných kruhů, které poskytují humanitární služby a pomoci svým spoluobčanům, prosazují ve všech oblastech vysoké etické zásady a napomáhají vytváření vzájemné důvěry a míru na celém světě (viz http://www.rotary2240.org/district-2240/cs/).

zpět   |   nahoru   |   domů

Aktuálně15.11.2015
Úskalí okamžitého zrušení pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru v případě fyzického napadení kolegy – jsou důsledky a okolnosti napadení zásadní a jak se vyhnout neplatnosti pro nedostatek obsahu dokumentu, kterým se oznamuje okamžité zrušení pracovního poměru?   Více zde...
10.5.2015
Kamerový systém na domě
Může člověk či společnost svůj majetek chránit kamerovým systémem? Co když bezpečnostní kamera zaznamenává i pohyb na sousedních pozemcích? Kde končí právo na soukromí a začíná právo na bezpečný život? Dozvíte se ZDE.   Více zde...
19.3.2015
Oznámení o změně sídla
Naše advokátní kancelář se přestěhovala.   Více zde...

zobrazit všechny aktuality


Všechna práva vyhrazena © Mgr. Ladislava Jasanská  |  realizace  nextWEB   |  administrace