home home

Ekoznačka


Balíček – „Průvodce spletitou cestou řízení k získání ekoznačky“


Ekoznačení (ecolabelling) je označování výrobků a služeb, které jsou v průběhu celého životního cyklu prokazatelně šetrnější nejen k životnímu prostředí, ale i ke zdraví spotřebitele. Ekoznačky mají v dnešní době stále větší popularitu a oblíbenost mezi zákazníky napříč celým trhem. Jsou proto mimo jiné i výborným marketingovým a propagačním nástrojem.

Získání ekoznačky na určitý výrobek či službu podléhá ovšem náročnému formálnímu řízení. Naše advokátní kancelář - jediná advokátní kancelář v České republice s ekoznačkou pro ekologicky šetrnou službu – Vám nabízí právní poradenství k získání ekoznačky.

V rámci tohoto balíčku Vás provedeme celým řízením k získání ekoznačky, tj. na základě Vámi zpracovaných technických podkladů připravíme veškerou písemnou dokumentaci pro řízení. Dále Vám zprostředkujeme jednání s agenturou CENIA, českou informační agenturou životního prostředí, která je příslušná k řízení o udělení ekoznačky. Cílem je zajistit co možná nejefektivnější a nejjednodušší řízení a udělení příslušné ekoznačky.

Tuto službu nabízíme za částku 15 000,- Kč bez DPH.

Vedle této služby nabízíme rovněž možnost předběžného posouzení. Jedná se o první fázi celého procesu získání ekoznačky. Pokud se hned na začátku ukáže, že nesplňujete podmínky pro získání ekoznačky, není efektivní investovat energii a finanční prostředky do další fáze. Předběžné posouzení nabízíme za jednorázovou cenu 5 000,- Kč bez DPH. Tato služba je samozřejmě zahrnuta i v hlavním balíčku.

O rostoucím významu Ekoznačení pro spotřebitele v České republice svědčí také článek publikovaný v prestižních novinách The Prague Post, kde Ladislava Jasanská představovala výhody tohoto ocenění v konkurenčním boji na českém trhu. Celý článek je k nalezení zde.


Ladislava Jasanská a Markéta Schormová převzaly certifikát ekoznačky pro Ekologicky šetrnou službu během slavnostního galavečera konaného ve Španělském sále Pražského hradu dne 10. listopadu 2011.


zpět   |   nahoru   |   domů

Aktuálně12.12.2018
odstupné ve výši 12ti násobku průměrného výdělku
Zvýšené zákonné odstupné náleží zaměstnanci přesto, že je v dohodě o skončení prac. poměru uveden jiný důvod; pokud byla skutečným důvodem rozvázání prac.poměru ztráta pracovní schopnosti v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání.   Více zde...
17.11.2018
citovali nás: tn.cz k otázce porušení práv osoby natáčené skrytou kamerou
Odpověděli jsme na otázky televize Nova ke kauze Andreje Babiše ml. Bylo natáčení skrytou kamerou v souladu s českým právem? Jaká práva mají novináři? A jakou ochranu svých projevů požívají politici a jakou jejich rodinní příslušníci? Čtěte víc na we   Více zde...
15.11.2015
Úskalí okamžitého zrušení pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru v případě fyzického napadení kolegy – jsou důsledky a okolnosti napadení zásadní a jak se vyhnout neplatnosti pro nedostatek obsahu dokumentu, kterým se oznamuje okamžité zrušení pracovního poměru?   Více zde...

zobrazit všechny aktuality


Všechna práva vyhrazena © Mgr. Ladislava Jasanská  |  realizace  nextWEB   |  administrace