home home

Reference účastníků


Tato sekce je věnována referencím účastníků našich seminářů a konferencí. Reference našich právních služeb naleznete zde.
Váš seminář byl velice užitečný, poskytl ucelený pohled na nové instituty vyskytující se v NOZ a zároveň byl dostatečně zevrubný vzhledem k časovým možnostem semináře. Tento seminář bych doporučila jak kolegům z oboru, tak i neprávníkům, jelikož výklad byl velmi dobře odborně vyvážený.
Mgr. Lenka Szafranková
Programový manažer, Agentura CzechInvest

seminář ze školení NOZ pro podnikatele pořádaný pro Agenturu CzechInvest – 26. 11. 2013

Tento seminář mohu pouze chválit, doporučila jsem ho i mým kolegyním.
Zdeňka Vábrová
Specialista pro rozpočet – SR, Agentura CzechInvest

seminář ze školení NOZ pro podnikatele pořádaný pro Agenturu CzechInvest – 26. 11. 2013

Seminář celkově byl pro mě velmi přínosný. Jsem v této problematice laik, takže jsem ocenila ukázkové příklady z praxe. Říkala jste, že Vám bylo řečeno, že máte postihnout co nejvíce oblastí, přesto bych osobně doporučila vybrat některé oblasti problematiky a těm se věnovat více detailně. Velmi kladně také hodnotím všechny přednášející.
Mgr. Markéta Zelenková
Regionální projektová manažerka, Agentura CzechInvest

seminář ze školení NOZ pro podnikatele pořádaný pro Agenturu CzechInvest – 26. 11. 2013

Seminář bych doporučil dalším případným zájemcům.
Ing. Zdeněk Hála
Projektový manažer, Agentura CzechInvest

seminář ze školení NOZ pro podnikatele pořádaný pro Agenturu CzechInvest – 26. 11. 2013

Vámi organizovaný seminář se mi líbil z několika důvodů. Poskytl v přiměřeném čase několika málo hodin ucelený souhrn změn s komentářem srozumitelný i laikovi, resp. člověku, který potřebuje ke své práci encyklopedický přehled a uvědomovat si, kde jsou ta rizika přinášející spory a nedorozumění a samozřejmě znát místa, která budou dále upravována prováděcími vyhláškami atd. Příjemnou věcí byl i dobrý související servis včetně snadné dostupnosti.
Ing. Petr Kolář
Ředitel Odboru rozvoj podnikatelského prostředí, Agentura CzechInvest

seminář ze školení NOZ pro podnikatele pořádaný pro Agenturu CzechInvest – 26.11.2013

Seminář pořádaný Vaší kanceláří se mi velice líbil. Pozitivně hodnotím jeho připravenou koncepci – do několika hodin se Vám podařilo věcně a výstižně uspořádat ty nejdůležitější informace, které člověk na začátku seznamování s výrazně novou legislativou potřebuje. Lektoři byli velmi dobře připraveni a dobře zvládali časový harmonogram. Praktické příklady nových aplikací zákona pak mou spokojenost jen umocnily.
Zvolenou formu považuji za velmi efektivní s patřičnou přidanou hodnotou. Účast na dalších seminářích mohu vřele doporučit.

Bohumír Sýkora
Personální ředitel, JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice

reference ze semináře NOZ pro podnikatele - 13. 11. 2013

Nejdříve bych chtěla poděkovat za přípravu semináře a vyjádřit spokojenost s jeho obsahem.
Nejsem právník, takže jsem ocenila výklad doplněný o příklady tzv. “ze života” , což mi umožnilo lépe pochopit celou problematiku. Oba přednášející byli výborní, paní Schormová byla přímo skvělá.
Ráda se v budoucnu zúčastním dalších seminářů týkajících se NOZ, ZOK a Zákoníku práce, které vyhodnotím jako užitečné pro moji práci, protože má pracovní agenda pokrývá jen určitou část výše uvedených zákonů a tak bych ráda věděla co nejvíce.
Doufám tedy, že se v příštím roce opět uvidíme.

Stanislava Hněvkovská
Manager of Accounting and General Affairs, Mitsubishi Corporation organizační složka

reference ze semináře NOZ pro podnikatele - 13. 11. 2013

Oceňuji zejména kvalitně zpracované písemné materiály jako cenný podklad pro školení. Rovněž mluvený projev lektorů byl vynikající, když zejména byli schopni bezprostředně reagovat na položené dotazy. Seminář byl pro mě velkým přínosem.
Mgr. Michaela Lahr Tumová
Podnikový právník, Vězeňská služba ČR, provozovna SHČ Věznice Mírov

reference ze semináře NOZ pro podnikatele - 27. 9. 2013

Seminář, jehož jsem byl účastníkem, splnil moje očekávání i proto, že jsem se podobného, Vámi organizovaného semináře, již účastnil. Hlavní poznatky - obrovsky rozsáhlý právní předpis, jak s ním budou zacházet soudci se teprve uvidí.
To znamená - jako první informaci mohu doporučit, pro nějaké zásadní závěry do praxe musíme počkat.

Ing. Miroslav Švingr
Člen představenstva, PEKASS a.s.

reference ze semináře NOZ pro podnikatele - 27. 9. 2013

Absolvoval jsem již několik seminářů na téma NOZ. Nesporná výhoda Vámi pořádaného semináře je v malém počtu pozvaných osob a téměř domácím prostředí. Také některé názory přinášejí nový pohled na nově definované pojmy v NOZ. V neposlední řadě i cena semináře byla velmi příjemná.
JUDr. Miroslav Kabát
vedoucí právního oddělení, GrECo JLT Czech Republic s.r.o.

reference ze semináře NOZ pro podnikatele - 27. 9. 2013


zpět   |   nahoru   |   domů

Aktuálně12.12.2018
odstupné ve výši 12ti násobku průměrného výdělku
Zvýšené zákonné odstupné náleží zaměstnanci přesto, že je v dohodě o skončení prac. poměru uveden jiný důvod; pokud byla skutečným důvodem rozvázání prac.poměru ztráta pracovní schopnosti v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání.   Více zde...
17.11.2018
citovali nás: tn.cz k otázce porušení práv osoby natáčené skrytou kamerou
Odpověděli jsme na otázky televize Nova ke kauze Andreje Babiše ml. Bylo natáčení skrytou kamerou v souladu s českým právem? Jaká práva mají novináři? A jakou ochranu svých projevů požívají politici a jakou jejich rodinní příslušníci? Čtěte víc na we   Více zde...
15.11.2015
Úskalí okamžitého zrušení pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru v případě fyzického napadení kolegy – jsou důsledky a okolnosti napadení zásadní a jak se vyhnout neplatnosti pro nedostatek obsahu dokumentu, kterým se oznamuje okamžité zrušení pracovního poměru?   Více zde...

zobrazit všechny aktuality


Všechna práva vyhrazena © Mgr. Ladislava Jasanská  |  realizace  nextWEB   |  administrace