home home

Mediální právo


medialni pravo Oblast mediálního práva zahrnuje právní problematiku soukromých i veřejnoprávních médií a vydavatelství. Pokrývá také rozsáhlou oblast ochrany autorských práv, jiných předmětů duševního vlastnictví včetně ochranných známek, obranu proti nekalé soutěži, apod.

Advokátní kancelář Jasanská & Co. poskytuje komplexní právní servis pro vydavatelské domy, tištěná i elektronická média, public relations, umělecké, kreativní a produkční agentury, filmové společnosti, autory a nezávislé umělce.
 

Služby:

  • příprava veškeré smluvní dokumentace, umělecké smlouvy, agenturní zastupování, smlouvy o výkonu práv umělce, tuzemské i mezinárodní licenční smlouvy;
  • ošetření autorských práv v oblasti uměleckých děl (literárních, výtvarných, hudebních, dramatických, audiovizuálních a jiných), jednání s autorskými svazy a autory;
  • nastavení pravidel spotřebitelských soutěží;
  • registrace ochranných známek; konfliktní rešerše nově registrovaných označení; správa portfolia ochranných známek a hlídání lhůt k jejich prodlužování;
  • ochrana proti nekalé soutěži, zastupování v soudních sporech týkajících se nekalosoutěžního jednání;
  • ochrana osobnosti, hájení práv spojených s osobností člověka, tj. použití jeho podobizny (fotografie), jeho projevů (literárních, audiovizuálních a jiných); zastupování ve sporech o ochranu osobnosti, včetně neoprávněného nařčení z porušování práv na ochranu osobnosti.
     
zpět   |   nahoru   |   domů

Aktuálně24.12.2023
Soudem určený styk rozvedených rodičů s nezletilými dětmi musí zohledňovat i možnosti rodičů, zejména jejich pracovní dobu.
Ústavní soud vyhověl stížnosti otce a rozhodnutí nižších soudů zrušil. Vyjádřil názor, že soudy musí při úpravě styku brát v úvahu jak zájem dětí, tak možnosti rodičů (v tomto případě směnný provoz v zaměstnání otce) a zajistit naplnění ústavní zásady práva rodičů podílet se na výchově svých dětí.   Více zde...
21.12.2023
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky č.j. 21 Cdo 445/2023-135 ze dne 29. 6. 2023
I pokud vyhrajete soud o neplatnost skončení pracovního poměru a v průběhu sporu jste na svou žádost odešli do předčasného starobního důchodu, nenáleží vám náhrada mzdy za dobu, kdy tento důchod čerpáte.   Více zde...
12.12.2018
odstupné ve výši 12ti násobku průměrného výdělku
Zvýšené zákonné odstupné náleží zaměstnanci přesto, že je v dohodě o skončení prac. poměru uveden jiný důvod; pokud byla skutečným důvodem rozvázání prac.poměru ztráta pracovní schopnosti v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání.   Více zde...

zobrazit všechny aktuality


Všechna práva vyhrazena © Mgr. Ladislava Jasanská  |  realizace  nextWEB   |  administrace