home home

Mediální právo


medialni pravo Oblast mediálního práva zahrnuje právní problematiku soukromých i veřejnoprávních médií a vydavatelství. Pokrývá také rozsáhlou oblast ochrany autorských práv, jiných předmětů duševního vlastnictví včetně ochranných známek, obranu proti nekalé soutěži, apod.

Advokátní kancelář Jasanská & Co. poskytuje komplexní právní servis pro vydavatelské domy, tištěná i elektronická média, public relations, umělecké, kreativní a produkční agentury, filmové společnosti, autory a nezávislé umělce.
 

Služby:

  • příprava veškeré smluvní dokumentace, umělecké smlouvy, agenturní zastupování, smlouvy o výkonu práv umělce, tuzemské i mezinárodní licenční smlouvy;
  • ošetření autorských práv v oblasti uměleckých děl (literárních, výtvarných, hudebních, dramatických, audiovizuálních a jiných), jednání s autorskými svazy a autory;
  • nastavení pravidel spotřebitelských soutěží;
  • registrace ochranných známek; konfliktní rešerše nově registrovaných označení; správa portfolia ochranných známek a hlídání lhůt k jejich prodlužování;
  • ochrana proti nekalé soutěži, zastupování v soudních sporech týkajících se nekalosoutěžního jednání;
  • ochrana osobnosti, hájení práv spojených s osobností člověka, tj. použití jeho podobizny (fotografie), jeho projevů (literárních, audiovizuálních a jiných); zastupování ve sporech o ochranu osobnosti, včetně neoprávněného nařčení z porušování práv na ochranu osobnosti.
     
zpět   |   nahoru   |   domů

Aktuálně12.12.2018
odstupné ve výši 12ti násobku průměrného výdělku
Zvýšené zákonné odstupné náleží zaměstnanci přesto, že je v dohodě o skončení prac. poměru uveden jiný důvod; pokud byla skutečným důvodem rozvázání prac.poměru ztráta pracovní schopnosti v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání.   Více zde...
17.11.2018
citovali nás: tn.cz k otázce porušení práv osoby natáčené skrytou kamerou
Odpověděli jsme na otázky televize Nova ke kauze Andreje Babiše ml. Bylo natáčení skrytou kamerou v souladu s českým právem? Jaká práva mají novináři? A jakou ochranu svých projevů požívají politici a jakou jejich rodinní příslušníci? Čtěte víc na we   Více zde...
15.11.2015
Úskalí okamžitého zrušení pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru v případě fyzického napadení kolegy – jsou důsledky a okolnosti napadení zásadní a jak se vyhnout neplatnosti pro nedostatek obsahu dokumentu, kterým se oznamuje okamžité zrušení pracovního poměru?   Více zde...

zobrazit všechny aktuality


Všechna práva vyhrazena © Mgr. Ladislava Jasanská  |  realizace  nextWEB   |  administrace