home home

Obchodní právo


obchodni pravo Do oblasti obchodního práva patří služby spojené se založením či převzetím společnosti, fúzí, restrukturalizací či přechodem na jinou právní formu. V neposlední řadě zahrnuje běžnou obchodní agendu, jako je příprava a vyjednávání smluv s dodavateli či odběrateli.

Advokátní kancelář Jasanská & Co řeší komplexní právní problematiku velkých korporací, nadnárodních společností, větších a středních podniků a zahraničních investorů se zájmem o vstup na český trh.
 

Služby:

  • zakládání nových obchodních společností, výběr vhodné právní formy, vyřízení veškerých formalit včetně zápisu firmy do obchodního rejstříku;
  • pořízení nové firmy na klíč (ready-made společnosti);
  • právní zajištění koupě vlastnického podílu nebo celé společnosti;
  • due diligence – právní audit podniku s cílem určit silná i slabá místa a rizika spojená s jeho převzetím a získat podklady pro stanovení optimální kupní ceny;
  • právní poradenství a vyřízení všech formalit při organizačních změnách, restrukturalizaci, optimalizaci vnitřních procesů, vyčlenění části podniku pro následný prodej, fúzi (sloučení) nebo rozdělení společnosti;
  • příprava textace a dojednání obchodních smluv - smlouvy o dílo, kupní smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení, smlouvy upravující spolupráci mezi obchodními partnery, apod.;
  • vymáhání dlužných pohledávek, spolupráce s exekuční kanceláří.
     

zpět   |   nahoru   |   domů

Aktuálně12.12.2018
odstupné ve výši 12ti násobku průměrného výdělku
Zvýšené zákonné odstupné náleží zaměstnanci přesto, že je v dohodě o skončení prac. poměru uveden jiný důvod; pokud byla skutečným důvodem rozvázání prac.poměru ztráta pracovní schopnosti v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání.   Více zde...
17.11.2018
citovali nás: tn.cz k otázce porušení práv osoby natáčené skrytou kamerou
Odpověděli jsme na otázky televize Nova ke kauze Andreje Babiše ml. Bylo natáčení skrytou kamerou v souladu s českým právem? Jaká práva mají novináři? A jakou ochranu svých projevů požívají politici a jakou jejich rodinní příslušníci? Čtěte víc na we   Více zde...
15.11.2015
Úskalí okamžitého zrušení pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru v případě fyzického napadení kolegy – jsou důsledky a okolnosti napadení zásadní a jak se vyhnout neplatnosti pro nedostatek obsahu dokumentu, kterým se oznamuje okamžité zrušení pracovního poměru?   Více zde...

zobrazit všechny aktuality


Všechna práva vyhrazena © Mgr. Ladislava Jasanská  |  realizace  nextWEB   |  administrace