home home

Pro bono


Latinský výraz „pro bono publico“ znamená aktivity konané ve veřejném zájmu, pro obecné blaho. Advokátní kancelář Jasanská & Co., vedena myšlenkou občanské odpovědnosti, poskytuje zdarma právní servis několika neziskovým organizacím a dalším institucím.

V současnosti tak úzce spolupracujeme s občanským sdružením Gemini o. s., programem Politeia a dalšími projekty Centra pro demokratické učení. Toto občanské sdružení se zabývá zájmovou činností pro děti a mládež, podporou škol pedagogickými projekty a pořádáním zážitkových kurzů pro dětské kolektivy. Hlavní myšlenka tohoto sdružení je výchova k občanství.

Finančně podporujeme Společnost pro Fair Trade, o. s. a obecně prospěšnou společnost Člověk v tísni.
Fair Trade (spravedlivý obchod) je způsob obchodu s drobnými pěstiteli. Cílem Fair Trade je dát možnost lidem z rozvojových zemí vymanit se vlastními silami z chudoby a žít důstojný život.
Společnost Člověk v tísni poskytuje informační a vzdělávací programy v rozvojových zemích, podporuje dodržování lidských práv a poskytuje humanitární a rozvojovou pomoc.

Fair Trade
Ladislava Jasanská je mimo jiné členkou Rotary klubu Prague International. Rotary je celosvětovou organizací vedoucích osobností z podnikatelských a odborných kruhů, které poskytují humanitární služby a pomoci svým spoluobčanům, prosazují ve všech oblastech vysoké etické zásady a napomáhají vytváření vzájemné důvěry a míru na celém světě (viz http://www.rotary2240.org/district-2240/cs/).

zpět   |   nahoru   |   domů

Aktuálně12.12.2018
odstupné ve výši 12ti násobku průměrného výdělku
Zvýšené zákonné odstupné náleží zaměstnanci přesto, že je v dohodě o skončení prac. poměru uveden jiný důvod; pokud byla skutečným důvodem rozvázání prac.poměru ztráta pracovní schopnosti v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání.   Více zde...
17.11.2018
citovali nás: tn.cz k otázce porušení práv osoby natáčené skrytou kamerou
Odpověděli jsme na otázky televize Nova ke kauze Andreje Babiše ml. Bylo natáčení skrytou kamerou v souladu s českým právem? Jaká práva mají novináři? A jakou ochranu svých projevů požívají politici a jakou jejich rodinní příslušníci? Čtěte víc na we   Více zde...
15.11.2015
Úskalí okamžitého zrušení pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru v případě fyzického napadení kolegy – jsou důsledky a okolnosti napadení zásadní a jak se vyhnout neplatnosti pro nedostatek obsahu dokumentu, kterým se oznamuje okamžité zrušení pracovního poměru?   Více zde...

zobrazit všechny aktuality


Všechna práva vyhrazena © Mgr. Ladislava Jasanská  |  realizace  nextWEB   |  administrace