home home

Pracovní právo


pracovni pravo Pracovním právem rozumíme právní zakotvení vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem ve všech fázích řízení lidských zdrojů - od přijímání nových zaměstnanců až po ukončení pracovního poměru či outplacement.

Advokátní kancelář Jasanská & Co. v této oblasti zastupuje především vetší společnosti a nadnárodní korporace, které jsou dobrými zaměstnavateli a poskytují svým zaměstnancům nadstandardní pracovní podmínky, variabilní systém zaměstnaneckých benefitů a rovné pracovní příležitosti.
 

Služby:

  • příprava a projednání smluvní dokumentace k pracovněprávním vztahům, (pracovní smlouvy, dohody o provedení práce a pracovní činnosti, dohody o rozvázání pracovního poměru, vytýkací dopisy, výpovědi, apod.);
  • poradenství v otázce nastavení pracovních úvazků;
  • tvorba interních předpisů, směrnic a pracovních řádů;
  • komplexní pracovněprávní poradenství, příprava a revize návrhů dokumentů;
  • nastavení a úpravy systému zaměstnaneckých benefitů.
     

 Členství v profesních asociacích

 

zpět   |   nahoru   |   domů

Aktuálně24.12.2023
Soudem určený styk rozvedených rodičů s nezletilými dětmi musí zohledňovat i možnosti rodičů, zejména jejich pracovní dobu.
Ústavní soud vyhověl stížnosti otce a rozhodnutí nižších soudů zrušil. Vyjádřil názor, že soudy musí při úpravě styku brát v úvahu jak zájem dětí, tak možnosti rodičů (v tomto případě směnný provoz v zaměstnání otce) a zajistit naplnění ústavní zásady práva rodičů podílet se na výchově svých dětí.   Více zde...
21.12.2023
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky č.j. 21 Cdo 445/2023-135 ze dne 29. 6. 2023
I pokud vyhrajete soud o neplatnost skončení pracovního poměru a v průběhu sporu jste na svou žádost odešli do předčasného starobního důchodu, nenáleží vám náhrada mzdy za dobu, kdy tento důchod čerpáte.   Více zde...
12.12.2018
odstupné ve výši 12ti násobku průměrného výdělku
Zvýšené zákonné odstupné náleží zaměstnanci přesto, že je v dohodě o skončení prac. poměru uveden jiný důvod; pokud byla skutečným důvodem rozvázání prac.poměru ztráta pracovní schopnosti v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání.   Více zde...

zobrazit všechny aktuality


Všechna práva vyhrazena © Mgr. Ladislava Jasanská  |  realizace  nextWEB   |  administrace